Obecně závazné vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví platná od 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
ZÁSADY ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE LIPÍ
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 2/2019 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lipí
Provozní řád společenského sálu v Lipí
Vyhláška o regulaci nočního klidu č. 1/2016
Řád veřejného pohřebiště
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
Prováděcí směrnice ke schvalování účetních závěrek
Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví
Vyhláška o ochraně klidu a regulace hlučných činností
Vyhláška obce Lipí č. 2/2008
Vyhláška obce Lipí o uhradě vodného č.1/2008