• Lipí

  Lipí

 • Lipí

  Lipí

 • Kaliště

  Kaliště

 • Lipí hřiště

  Lipí hřiště

 • Lipí

  Lipí

 • Kaliště

  Kaliště

Obecně závazné vyhlášky
Provozní řád společenského sálu v Lipí
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška o regulaci nočního klidu č. 1/2016
Řád veřejného pohřebiště
Prováděcí směrnice ke schvalování účetních závěrek
Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví
Vyhláška o místních poplatcích č. 2/2012
Vyhláška o ochraně klidu a regulace hlučných činností
Vyhláška obce Lipí č. 2/2008
Vyhláška obce Lipí o uhradě vodného č.1/2008