Profil zadavatele veřejných zakázek

Profil zadavatele veřejných zakázek

Obec Lipí, jako zadavatel veřejných zakázek, které převyšují hodnotu 500.000,- Kč, uveřejňuje o nich informace prostřednictvím tzv. profilu zadavatele. Jedná se o elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, jenž umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.
Profil zadavatele obce Lipí je zde:  https://uverejnovani.cz/profiles/details/obec-lipi/