Úřední deska
Oznámení o projednání návrhu územní studie "US Lipí SO.18.L" v k.ú. Lipí
Mimořádné opatření ze 20.3.2020
nařízení hejtmanky
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření z 18.3.2020
vyjádření firmy ČEVAK a.s. k situaci koronavirové nákazy
Opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020
usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 15.3.2020
Finanční správa reaguje na aktuální situaci - Tisková zpráva z 15.3.2020
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření ze dne 14.3.2020
Pozvánka na veřejné projednání protipovodňových opatření "RAINMAN"
Plán schůzí ZO Lipí na rok 2020
Cena vodného a stočného na rok 2020
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - řešení kůrovcové kalamity
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy-změna v obnově lesů
Komplexní pozemkové úpravy - vyrozumění o pokračování řízení
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Výzva pro majitele psů
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
Úřední deska - archiv změn