Úřední deska
opatření obecné povahy - změna v ochraně bobra evropského
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - řešení kůrovcové kalamity
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh změny č.2 územní plán Lipí
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy-změna v obnově lesů
Komplexní pozemkové úpravy - vyrozumění o pokračování řízení
Cena vodného a stočného na rok 2019
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení počtu členů volebních komisí
informace k dani z nemovitých věcí pro r. 2018
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
Výzva pro majitele psů
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
Úřední deska - archiv změn