Využité dotační programy

Vybavení obecního domu Kaliště - nábytek

Obec Lipí realizovala v roce 2022 projekt „Kaliště u Lipí - vybavení Obecního domu“, a to v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k pořízení stolů a židlí do Obecního domu v Kalištích u Lipí). Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

 

 

Vybavení obecního domu Kaliště - nábytek

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-szif-002-.pdf 72.7 Kb

Obnova soustavy veřejného osvětlení

Obnova soustavy veřejného osvětlení v Lipí a kališti u Lipí

Akce je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova

Jihočeského kraje v roce 2022 Bylo vyměněno 81 ks svítidel za úsporná LED svítidla

Celkové výdaje akce                                           Kč 703 784,40

Výše poskytnuté neinvestiční dotace                   Kč  266 000,-


STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU Č. P. 41 V KALIŠTI U LIPÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU Č. P. 41 V KALIŠTI U LIPÍ

PROJEKT

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU Č. P. 41 V KALIŠTI U LIPÍ, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA“

BYL REALIZOVÁN ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Z PROGRAMU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBECNÍHO DOMU Č. P. 41 V KALIŠTI U LIPÍ


Oprava požární nádrže Kaliště u Lipí

Oprava požární nádrže Kaliště u Lipí


Oprava místní komunikace (příjezdová komunikace ke hřbitovu v Lipí)

                               Oprava místní komunikace (příjezdová komunikace ke hřbitovu v Lipí)

         Oprava místní komunikace (příjezdová komunikace ke hřbitovu v Lipí)

Akce je spolufinancována Jihočeským krajem v rámci Programu obnovy venkova

Jihočeského kraje v roce 2021 Opatření 1. Na komunikaci byla provedena oprava

povrchu, včetně krajnice a parkovacího stání.

 

Celková cena díla je 357 759 Kč vč. DPH. Jihočeský kraj přispěl 214 655  Kč
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021, opatření 1.

Oprava místní komunikace (příjezdová komunikace ke hřbitovu v Lipí)


Rekonstrukce šaten Lipí

Rekonstrukce šaten Lipí – Předmětem projektu je rekonstrukce zázemí ve sportovním areálu v Lipí. Cílem projektu je zlepšení kvality budovy sloužící jako zázemí TJ Sokol Lipí. Projekt je finanče podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje, a to částkou 1 100 000,00 Kč.

Rekonstrukce šaten Lipí

Rekonstrukce šaten Lipí


Oprava požární nádrže v Kalištích

Projekt „Oprava požární nádrže Kaliště u Lipí“ byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích – 2. etapa

Oprava požární nádrže v Kalištích
 


Rekonstrukce opěrné zdi v Kalištích

V rámci projektu „Veřejné prostranství Kaliště“ došlo k rekonstrukci opěrné zdi na návsi v místní části Kaliště. Celá akce byla spolufinancována v rámci 4. výzvy MAS Blanský les - Netolicko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Blanský les - Netolicko pro období 2014–2020.

Rekonstrukce opěrné zdi v Kalištích

Rekonstrukce opěrné zdi v Kalištích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
publicita-na-web-lipi-operna-zed-kaliste.pdf 90.1 Kb

Oprava kapličky v Kalištích

                                                 Oprava kapličky v Kalištích

                                                 Akce

                      Oprava kaple v Kalištích u Lipí

Je spolufinancována Jihočeským krajem

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1

Na kapli byla provedena oprava fasády, včetně nátěru, odvodnění budovy, 
výměna mříže u vchodových dveří a úprava terénu v okolí kaple.

Celková cena díla je 317 925 Kč. Jihočeský kraj přispěl 60% tj. 180 000 Kč
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, opatření 1.