Využité dotační programy

Oprava kapličky v Kalištích

                                                 Oprava kapličky v Kalištích

                                                 Akce

                      Oprava kaple v Kalištích u Lipí

Je spolufinancována Jihočeským krajem

V rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020
Opatření 1

Na kapli byla provedena oprava fasády, včetně nátěru, odvodnění budovy, 
výměna mříže u vchodových dveří a úprava terénu v okolí kaple.

Celková cena díla je 317 925 Kč. Jihočeský kraj přispěl 60% tj. 180 000 Kč
v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020, opatření 1.