Aktuálně z Lipí
Změna otvírací doby knihovny
Prodloužení vývozu bioodpadu
E.ON - upozornění na odstranění dřevin
Informace o možnosti přepravy seniorů a nemocných
Oddíl stolního tenisu po prázdninách obnovuje činnost
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Upozornění pro chovatele psů
POPLATKY v roce 2019
pozvánka na stolní tenis v Lipí
zahájení provozu místní knihovny
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
Jak třídit bioodpad v domácnosti
služby pro obyvatele obce

- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.


Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
Skládka biologického odpadu.