Aktuálně z Lipí
Prodej kuřiček 15.4.2020
Svoz bio a komunálního odpadu
Hostinec Lipenka - prodej obědů
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných pomůcek
Sběrný dvůr Švábův Hrádek uzavřen
Nařízení hejtmanky JK
Sběr nabídek dobrovolníků - web KÚ
Usnesení vlády ČR ze dne 23.3.2020
Stanovisko Ministerstva vnitra
Mimořádné opatření z 20.3.2020
Nařízení hejtmanky
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 18.3.2020
Nová opatření v době nouzového stavu ze dne 18.3.2020
Finanční správa reaguje na aktuální situaci - Tisková zpráva z 15.3.2020
informace o autobusovém jízdním řádu
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě
opatření obecné povahy ze dne 15.3.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 15.3.2020
Mimořádná opatření - karanténa
Usnesení vlády ČR - o přijetí krizového opatření ze dne 14.3.2020
Informace k vyhlášení nouzovému stavu - Ministerstvo školství
Mimořádná opatření Ministerstva vnitra ČR
Ministerstvo vnitra - mimořádná opatření ze dne 13.3.2020
Rozhodnutí o uzavření MŠ v Lipí
Usnesení vlády z 13.3.2020
Vyhlášení nouzového stavu
Mimořádné opatření
Zásady při zvýšeném výskytu respiračních onemocnění
prodej kuřic
Poplatky v roce 2020
Informace o možnosti přepravy seniorů a nemocných
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
Jak třídit bioodpad v domácnosti
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
Skládka biologického odpadu.