Aktuálně z Lipí
Poplatky v roce 2020
Plesová sezóna v Lipí
Informace o možnosti přepravy seniorů a nemocných
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
POPLATKY v roce 2019
pozvánka na stolní tenis v Lipí
zahájení provozu místní knihovny
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
oznámení o změně výpůjční doby v knihovně Lipí
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
Jak třídit bioodpad v domácnosti
služby pro obyvatele obce

- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.


Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
Skládka biologického odpadu.