Aktuálně z Lipí
PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
Přerušení dodávky el. energie
Prodej kuřiček
Oznámení o přerušení dodávky el. proudu
Svoz odpadu 2021

První svoz plastů 18.1 pondělí


Příspěvek dětem na oběd
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Jak třídit bioodpad v domácnosti
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
Poplatky v roce 2020