Aktuálně z Lipí
Uzavření MŠ
Zastupování starosty
Ptačí chřipka - k.ú.Haklovy Dvory - informace pro veřejnost
Svoz odpadu 2021

První svoz plastů 18.1 pondělí


Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Příspěvek dětem na oběd
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Jak třídit bioodpad v domácnosti
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
Poplatky v roce 2020