Aktuálně z Lipí

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

1. volby do Evropského Parlamentu České republiky se konají:
➢ v pátek dne 7. 6. 2024 od 14.00 hod do 22.00 hod.
➢ v sobotu dne 8. 6. 2024 od 08.00 hod do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb je:
➢ zasedací místnost Obecního úřadu v Lipí, první patro – okrsek č. 1
 - pozor změna
➢ zasedací místnost Obecní budovy Kaliště, první patro – okrsek č. 2 - pozor změna

Volební místnost v obou případech je v prvním patře budovy, voliči, kteří by měli problémy vyjít po schodech 

mohou použít zvonek a členové volební komise sejdou do přízemí s přenosnou urnou

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu