Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 17.10.2022 - 18.10.2026 / Složení zastupitelstva: 17.10.2022 - 18.10.2026

Členové zastupitelstva

Volební období: 17.10.2022 - 18.10.2026
Složení platné v období: 17.10.2022 - 18.10.2026

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Pavla Bláhová
E-mail: starosta@lipi.cz
Telefon: 387992116, 606213152
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Ing. Mgr. Marie Klečková
E-mail: mistostarosta@lipi.cz
Funkce: místostarosta

Jméno: Stanislav Fedor
Funkce: předseda finančního výboru

Jméno: Ing. Radim Fojtík
E-mail: kontrolnivybor@lipi.cz
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Dita Kočerová
Funkce: zastupitel

Jméno: Mgr. Eva Marvanová
Funkce: předseda školského, kulturního a sportovního výboru

Jméno: Bc. Josef Maxa
Funkce: předseda stavebního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.