Poplatky

Poplatky na rok 2024

POPLATKY V ROCE 2024
Výše poplatků:
Poplatky za svoz odpadů - vyhláška 1/2023
Legenda Roční poplatek v Kč
Osoba trvale hlášená k pobytu v obci 700,00 Kč
Rekreační chalupa nebo chata 700,00 Kč
 
Osvobození od poplatku
a) narozené děti do 1 roku věku, poplatek se platí až od roku, kdy bude věku 1 roku dosaženo
b) osoba, která se v příslušném roce dožívá 75 ti let a starší
   
Poplatek za psy - vyhláška 2/2023 
Legenda Roční poplatek v Kč
Poplatek za prvního psa 100,00 Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč
 
Držitel psa starší 65 ti let
Poplatek za prvního psa 50,00 Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa 100,00 Kč
 
Každou změnu, jako je pořízení psa staršího 3 měsíců nebo ztrátu psa, je nutno nahlásit do 15ti dnů správci poplatků.
Při změně stávajícího stavu (odhlášení z TP nebo ztráta psa) bude poměrná část poplatků na požádání vrácena.
K nahlášení je možno použít mailovou adresu popř. mobil správce poplatků:  ucetni@lipi.cz
420 725 031 069
             
Výběr poplatků
Splatnost poplatků od 1. února 2024 do 31. března 2024
Rekreační objekty od 1. února 2024  do 30. června 2024
 
Možnosti platby poplatků
Bezhotovostně převodem na účet 4727231/0100
Variabilní smybol
Lipí 1 + číslo popisné
Kaliště u Lipí 2 + číslo popisné
Platební kartou v době úředních hodin  - viz webové stránky obce
Platbou v hotovosti