Úřední deska

Výzva pro majitele psů

Výzva pro majitele psů.

Vážení spoluobčané, v naší obci se rozmohlo volné pobíhání psů. Náves i přilehlé prostory obce jsou znečistěné psími exkrementy. Bohužel  jsme se stále nenaučili  po svých psech uklízet. Žádáme všechny majitele ,  aby si své psy lépe zabezpečili a nenechávali je veřejné prostranství znečisťovat. Jinak bude muset obec přistoupit k nepopulárním opatřením, jako je zpoplatněný odchyt psů a pokuty za znečištění obce.

Věříme,  že toto krajní řešení nebudeme muset nikdy využít.

 

Stanislav Kysela

starosta