Archiv zápisů

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 18. 4. 2013

 

Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 18. 4. 2013

 

Přítomni : Ing. Pavla Bláhová, Stanislav Kysela, Josef Mojžíš, Luboš Navrátil, Pavel Píša

Omluveni : Ing. Pavel Čutka, Jana Honnerová Dis

 

Program :

 

1. vyhlášení výsledků soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu :

„ Rekonstrukce vytápění MŠ Lipí “

 

K bodu 1

ZO bere na vědomí zprávu výběrové komise o výsledném pořadí dle nabídnuté ceny

 

1. Nabídka č. 2 :  Luboš Navrátil Kaliště u Lipí 36  nabízená cena :  1 562 068 Kč  s DPH  

 

2. Nabídka č. 3 :  Michal Chrt Holašovice 47            nabízená cena  :  1 643 677 Kč s DPH

 

3. Nabídka č. 4 :  Pavel Vácha Úsilné 115                 nabízená cena  :  1 725 986 Kč s DPH

 

4. Nabídka č.1 :   Bohumír Honner Dubné  156       nabídka nebyla ůplná proto nebyla posuzována

 

Usnesení č. 9/2013 : ZO Lipí schvaluje výsledné pořadí nabídek dle nabídnuté ceny a pověřuje starostu p. Stanislava kyselu k uzavření Smlouvy s uchazečem p. Lubošem Navrátilem Kaliště u Lipí 36 676 84 Dubné IČ : 73540790  DIČ : CZ66111151096

 

Ověřovatelé zápisu – Ing. Pavla Bláhová

 

                                   Pavel Píša