Archiv zápisů

28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí

Program schůze ZO Lipí

  1. Kontrola zápisu ze schůze ZO Lipí, konané dne 31. 10. 2016 
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápis
  3. Přístavba ZŠ Dubné    
  4. Schválení podání žádosti o dotaci na MZe – oprava výpustě rybníku v Kalištích
  5. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu kanalizace od Michalů k čekárně z programu POV
  6. Schválení podání žádosti o dotaci na opravy křížků z programu POV
  7. Schválení ceny vodného a stočného pro r. 2017
  8. Stanovení školského obvodu

 

Různé :

 

Došlá pošta:

 

Závěr :