Obec Lipí

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

celkem: 947440 měsíc: 13154 den: 805 hodina: 21

Aktuální zápisy a usnesení

zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne5. 11. 2017

Zápis z mimořádné schůze Zastupitelstva obce Lipí,

konané dne 15. listopadu v  Lipí

 

Přítomni: starosta: p. Kysela, místostarosta: p. Honnerová, ing. Bláhová p. Bombala, p. Mojžíš, p. Vlášková

Omluven: ing. Čutka

 

 • Zastupitelstvo obce se sešlo v počtu 6 členů, bylo usnášeníschopné.
 • Schůzi zahájil a řídil starosta p. Kysela.

 

Program:

 1. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů
 2. Usnesení č.50/2017: Smlouvy na zpracování projektové dokumentace na obnovu a opravu kanalizace
 3. Závěr

 

K programu:

 

 1. Zapisovatelem byla jmenována Jana Honnerová. Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Mojžíš, p. Vlášková                                                                                    Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 1. ZO byl předložen návrh smlouvy na a) zpracování projektu na opravu kanalizační stoky v Lipí (úseky od „Pazderny“ a od hospody) a b) na obnovu kanalizační stoky vč. přečerpávací jímky.

Kanalizaci vedoucí ze septiku hospody je potřeba opravit tak, aby se do ní mohly připojit další domy na trase. Dále je potřeba obnovit stoku vedoucí od domů na Pazderně. Projektovou dokumentaci zpracuje Ing. Manda.

 

Usnesení č.:50/2017: ZO Lipí schvaluje návrhy smluv na vypracování projektových dokumentací na opravu a na obnovu kanalizačních stok a pověřuje starostu Stanislava Kyselu k podpisu výše uvedených smluv s projekční kanceláří ing. Mandy.

Hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdržel se. 0

 

 

 •  
 • Příští schůze ZO se koná v pondělí 27.11.2017.
 • Jednání ZO Lipí ukončil starosta ve 19.30. hod.
 • Zapsala: Jana Honnerová, DiS.

 

 

Vyvěšeno dne:           21.11.2017                                         Sejmuto dne:  6.12.2017

Zápis ověřili:               p. Mojžíš                                             p. Vlášková

dnes je: 21.05.2019

svátek má: Monika

Aktuality

Upozornění! Překop vozovky
více
Rozpočtové opatření č. 4/2019
více
21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Zápis ze schůze ZO z 29.4.2019
více
Úvodní veřejné jednání - Studie protupovodňových opatření
více
oznámení o přerušení dodávky el. energie
více
Společný HaKvíKaLi dětský den 1.6
více
Oznámení o konání voleb do EP
více
Zájezd naše hrady a zámky 5.9
více
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
více
Oznámení k návrhu závěrečného účtu za rok 2018
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků na volby do EP
více
Rozpočtové opatření č. 3/2019
více
Svoz bio odpadu 2019
více
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 25.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Provozní řád společenského sálu v Lipí
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
zahájení provozu místní knihovny
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Výzva pro majitele psů
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Skládka biologického odpadu.
více
Nový informační systém pro občany
více

Anketa