Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO konané 17.8.2020