Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO KONANÉ 28.6.2021