Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO z 29.10.2019