Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO konané 24.2.2020