Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO z 26.8.2019
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 29. 7. 2019