Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schůze ZO konané 29.6.2020