Aktuální zápisy a usnesení
Zápis ze schúze ZO , konané 26.10.2020
zápis ze schůze ZO konaného 29.9.2020