Aktuální zápisy a usnesení
Zápis z jednání ZO, konaného dne 17.8.2023