Obec Lipí

Kalendář událostí

Zobrazených stránek

celkem: 929940 měsíc: 12695 den: 56 hodina: 1

Informace o zpracování osobních ůdajů

Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů

Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů

Manuál pro obce

Obsah

I.       Co může být předmětem žádosti?. 2

II.      Jak se žádosti vyřídí z hlediska postupu?. 2

Obecně. 3

Forma a místo podání žádosti 3

Začátek, délka a přerušení lhůty pro vyřízení žádosti 3

Identifikace žadatele. 3

Výzva k upřesnění žádosti 4

Vyhledání požadovaných osobních údajů. 4

Poplatek za administrativní náklady a postup při jeho vyžádání 5

Forma poskytnutí informací 5

Rozhodnutí o žádosti 6

Zabezpečení přenosu informací – osobních údajů. 6

III.         Jak se žádosti vyřídí z hlediska obsahu?. 6

a)      ZDA o něm určité údaje uchováváme a zpracováváme (čl. 15 ON). 6

b)     Dozvědět se informace o tom, jaké jeho osobní údaje zpracováváme a jak (čl. 15 ON). 6

c)      Získat své plné osobní údaje ve formě jejich kopie (čl. 15 ON). 7

d)     Získat své údaje v přenositelné formě (přenositelnost údajů, čl. 20 ON). 8

e)     Požádat o opravu svých nepřesných osobních údajů (čl. 16 ON). 8

f)      Požádat o výmaz svých osobních údajů, u kterých nebylo nebo již zaniklo právo správce je zpracovávat (čl. 17 ON)  8

g)      Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud nejsou přesné, zpracovávají se protiprávně nebo naopak si žadatel nepřeje, aby se vymazaly, i když by to z jiných důvodů bylo namístě, 9

h)     Podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. 10

i)       Nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování. 10

IV.         Informace aktivně poskytované subjektům údajů (na webu, ve smlouvách, v žádostech a podáních, v prostoru kamerového systému, při získání souhlasu apod.). 10

dnes je: 23.04.2019

svátek má: Vojtěch

Aktuality

Prodej slepiček
více
Zápis ze schůze konané 25.3.2019
více
Jarní sběrný dvůr 27.4
více
Svoz bio odpadu 2019
více
Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 25.2.2019
více
Rozpočtové opatření č. 2/2019
více
Provozní řád společenského sálu v Lipí
více
Rozpočtové opatření 1/2019
více
Plán termínů schůzí ZO na rok 2019
více
Program kulturně společenských akcí
více
POPLATKY v roce 2019
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019
více
Schválený rozpočet obce na rok 2019
více
pozvánka na stolní tenis v Lipí
více
výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018
více
zahájení provozu místní knihovny
více
Postupy správce při splnění požadavků, plynoucích z práv subjektů údajů
více
Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
informace společnosti ČEVAK o odpojování stávajících septiků a přepojení nemovitostí na
více
Výzva pro majitele psů
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Skládka biologického odpadu.
více
Nový informační systém pro občany
více

Anketa