Aktuality

Přerušení dodávky vody

Zápis ze schůze ZO konané 29.6.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Pozvánka na zájezd seniorů 27.8

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Nové nájemní smlouvy na hrobová místa

oddíl stolního tenisu zahajuje činnost

Zápis se schůze ZO konané 25.5.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zápis se schůze ZO konané 27.4.2020

PROJEDNÁNÍ STUDIE APLIKOVATELNOSTI PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ DO ÚZEMNÍCH PLÁNŮ

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Svoz bio a komunálního odpadu

Pozvánka na veřejné projednání protipovodňových opatření "RAINMAN"

Zápis ze schůze ZO konané 24.2.2020

Veřejná vyhláška - vydání změny č.2 územního plánu Lipí

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozhodnutí - Lipí - obnova vodovodu a kanalizace

Zápis ze schůze ZO konané 27.1.2020

Rozpočtové opatření č. 12/2019

Poplatky v roce 2020

Zápis schůze ZO konané 16.12.2019

DOS Blanský les - zveřejnění rozpočtu na rok 2020

Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 2/2019 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Lipí č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Schválený rozpočet obce Lipí a MŠ Lipí na rok 2020

Rozpočtové opatření č. 11/2019

Zápis ze schůze ZO konaného 25.11.2019

Návrh rozpočtu MŠ Lipí na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020, výkaz Fin 2-12M k 31.10.2019

Zápis ze schůze ZO z 29.10.2019

Rozpočtové opatření č. 10/2019

Zápis ze schůze ZO konané 30.9.2019

Rozpočtové opatření č.9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Informace o možnosti přepravy seniorů a nemocných

Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Zápis ze schůze ZO z 26.8.2019

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Zápis z jednání ZO Lipí, konaného dne 29. 7. 2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Nová provozní doba obecní knihovny

Zápis ze schůze ZO 24.6.2019

Zápis ze schůze ZO konané 27.5.2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Oznámení k návrhu závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 - Schválený 27.5.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Informace k dani z nemovitých věcí

Schválený rozpočet MŠ Lipí na rok 2019

Schválený rozpočet obce na rok 2019

výsledky voleb do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Výzva pro majitele psů

Sběrný dvůr Švábův Hrádek