Obec Lipí

Úřední deska

vyhláška

 

VYHLÁŠKA

 

Na základě zmocnění zákona č. 233/2000Sb o volbách do Parlamentu České republiky

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou stanoveny dva volební okrsky :

1) Budova Obecního úřadu Lipí, přízemí

2) Kaliště u Lipí 41 1 patro

podle § 14e odst. 7 zákona, jmenuji zapisovatele okrskových volebních komisí

Lipí                  Ing. Pavlu Bláhovou Lipí č.p. 21

Kaliště u Lipí   p. Vojtěcha Fürsta Kaliště u Lipí č.p. 26

 

podle § 14e odst.3. zákona, deleguji do okrskových volebních komisí další členy na neobsazená místa:

 

podle §14e písm.d) zákona, svolávám na 27. 9. 2017 v 18.00 hod. do kanceláře OÚ Lipí č.p. 28 první zasedání okrskových volebních komisí

 

podle § 24 odst.4 zákona, oznamuji, že do 17. října 2017 budou všem voličům do jejich trvalých obydlí dodány potřebné hlasovací lístky

 

podle § 1 odst.6 vyhlášky § 28 odst. 4 zákona, oznamuji, že dne 18 října 2017 ve 16.00 hod. budou uzavřeny stálé seznamy voličů

 

podle § 15 odst.1 zákona, oznamuji, že dne 20. října 2017 do 14.00 hod. budou dodány hlasovací lístky okrskovým volebním komisím

 

podle § 6a odst. 2 – 10. října 2017 - Počátek lhůty pro vydání voličského průkazu

                                13. října 2017 – Konec lhůty pro vydání voličského průkazu písemnou nebo elektronickou žádostí

                                 18. října 2017 – Konec lhůty pro osobní vydání voličského průkazu

podle § 15 odst. 1 zákona, oznamuji dobu a místo konání voleb do zastupitelstva kraje a to :

 

volební místnosti ve volebních okrscích Lipí – budova OÚ a Kaliště u Lipí – obecní budova se otevřou pro voliče :

dne 20. října 2017 ve 14,00 hod. a zavřou se ve 22.00 hod.

dne 21. října 2017   v 08.00 hod. a zavřou se ve 14.00 hod.

 

 

v Lipí dne 5.  října 2017

                                                                                     Stanislav Kysela

                                                                                     starosta

dnes je: 17.10.2017

svátek má: Hedvika

Aktuality

Středědobý výhled rozpočtu na léta 2018-2022
více
Oznámení o přerušení dodávky elektricé energie
více
SMLOUVA O DÍLO
více
Svoz BIO popelnic
více
Rozpočtové opatření č. 7 a 8.2017
více
vyhláška
více
záměr pronájmu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 9. 2017 v Kalištích
více
Pozvánka na informačn schůzi
více
program schůze ZO Lipí , která se bude konat 25. 9. 2017
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 4. září 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí ,konané dne 28. srpna 2017
více
Volby 2017
více
Rozpočtové opatření č. 6/2017
více
Oznámení změna č-1 ÚP Lipí-návrh-společné jednání
více
Program schůze ZO Lipí která se bude konat 28. 8. 2017
více
Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí pro volbu do Parlamentu ČR
více
Stanovení počtu volebních okrsků pro volby do Parlamentu ČR
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 3. 8. 2017
více
OÚ Homole změna č. 7 ÚP Homole
více
Změna č.4 ÚP Homole
více
program schůze OZ Lipí, která se bude konat 3. 8. 2017
více
Změna termínu červencového zasedání ZO Lipí
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 26. 6. 2017
více
Zápis ze schůze ZO LIpí z 5.6. 2017
více
Smlouva o dílo- Kanalizace Kaliště
více
Rozpočtové opatření č. 4 a 5.
více
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, závěrečném účtu a rozpočtovém výhledu dobrovolného svazku obcí blanský les- podhůří
více
Přeložení schůze ZO Lipí
více
Informace o integrovaném dopravním systému Jihoč. kraje
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Program schůze OZ Lipí, která se bude konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
informace k dani z nemovitých věcí na r. 2017
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
Farmička orlík- prodej kuřiček
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 29. 2. 2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 25. 1. 2016
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané 18. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 14. 12. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 11. 2015
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 10. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne29. 9. 2015
více
Zápis z mimořádné schůze ZO Lipí konané dne 2. 9. 2015
více
zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 31. 8. 2015
více
Skládka biologického odpadu.
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 27. 7. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 29. 6. 2015
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 5. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 27. 4. 2015
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané dne 30. 3. 2015 v Kalištích
více
Zápis ze schůze ZO lipí konané 23. 2. 2015
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, konané 26. 1. 2015
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (77%)
77%
NE
odpověď NE (23%)
23%