Obec Lipí

Úřední deska

Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje

Čj.  KUJCK 138642/2016                                                                                         České Budějovice 21. 10. 2016  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

V souladu s § 39 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

 

svolávám

 

ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

ve volebním období 2016 – 2020

 

na 3. listopadu 2016 od 9:00 hodin.

 

 

Zasedání se koná v Kruhovém sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží, č. dveří 2008.

 

Návrh programu:


1.     Zahájení (složení slibu členy zastupitelstva, předání osvědčení, volba ověřovatelů zápisu, volba členů   

 návrhové a volební komise, projednání programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje)

2.     Stanovení počtu členů rady kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana

3.      Volba hejtmana Jihočeského kraje 

4.      Volba náměstků hejtmana

5.      Volba dalších uvolněných členů rady kraje

6.      Volba neuvolněných členů rady kraje

7.      Určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci

8.      Stanovení data uvolnění členů rady kraje

9.      Vymezení oblastí svěřených k zabezpečování konkrétních úkolů hejtmanovi kraje, náměstkům hejtmana a uvolněným dalším členům rady

10.   Zřízení výborů Zastupitelstva Jihočeského kraje

11.   Volba předsedů výborů

12.   Rozhodnutí o poskytování odměn a paušálních náhrad neuvolněným členům zastupitelstva

13.   Diskuse

 

 

                                                                                                                

                                                                                           Mgr. Jiří Zimola, v.r.

dnes je: 25.05.2017

svátek má: Viola

Aktuality

Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 29. 5. 2017
více
KPÚ Kaliště u Lipí
více
KPÚ Lipí- rozhodnutí
více
Návh závěrečného účtu svazku obcí Bl. les podhůří za r. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 24. 4. 2017
více
Opatření obecné povahy
více
Oznámení o přechodné úpravě provozu na komunikaci Branišov- Třebín
více
Finanční úřad pro jihočeský kraj- Veřejná vyhláška
více
Závěrečný účet za rok 2016
více
Rozpočtové opatření č. 3.2017
více
Smlouva o dílo- Oprava Božích muk
více
Zápis ze schůze ZO ze dne 27.3.2017
více
Jak třídit bioodpad v domácnosti
více
Výzva pro majitele psů
více
Oznámení o konání Zastupitelstva Ihoč. kraje
více
Rozpočtové opatření č. 2.2017
více
Rozpočtové opatření č. 1.2017
více
služby pro obyvatele obce
- Obec Lipí nabízí občanům možnost štěpkování větví z jarního řezu ovocných stromů a okrasných keřů doma, zájemci se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně, telefonicky, nebo elektronicky. Štěpkování se bude provádět zdarma.
více
zápis ze schůze ZO Lipí která se měla konat 27. 2. 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 1. 2017
více
Schválený rozpočet na rok 2017
více
Zápis ze schůze ZO Lipí, ze dne 12.12.2016
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Poplatky v roce 2017
více
informace k dani z nemovitých věcí na r. 2017
více
Plán schůzí Zastupitestva obce Lipí na r. 2017
více
Komplexní pozemkové úpravy Lipí
více
Komplexní pozemkové úpravy v Kalištích
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 28. 11. 2016
více
Informace o ptačí chřipce
více
28. 11. 2016 se koná schůze ZO Lipí
více
Návrh rozpočtu na rok 2017
více
Program schůze ZO Lipí, která se bude konat 28. 11. 2016
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konaného 31. 10. 2016
více
Farmička orlík- prodej kuřiček
více
smlouva na zajištění koordinátora BOZP při přípravě stavby
více
Příkazní smlouva
Příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP při práci na staveništi - kanalizace a čistírna odpadních vod
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihoč . kraje
více
Výsledek volby do Senátu ČR II kolo
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 26. 9. 2016 v Kalištích
více
Výsledky voleb do zastupitelstva Jihoč.kraje a Senátu ČR
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva o dílo
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 29. 8. 2016
více
Zápios z mimořádné schůze ZO Lipí konané 15. 8. 2016
více
Sportovní přípravka pro děti od 3 do 6 let
více
Zápis ze schůze OZ Lipí konané dne 25. 7. 2016
více
Sběrný dvůr Švábův Hrádek
více
Zápis ze schůze ZO Lipí z 27. 6. 2016
více
Vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele ČOV kanalizace Lipí
více
Změna směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané dne 30. 5. 2016
více
Zápis ze schůze ZO Lipí konané 25. 4. 2016
více
Příkazní smlouva
více
Smlouva č. 1/206 o poskytnutí neinvestiční dotace
více
Výroční zpráva o poskytování informací
více
Řád veřejného pohřebiště
více
Návrh rozpočtu na rok 2016
více
Skládka biologického odpadu.
více
ÚP Lipí 2 část
více
ÚP Lipí 1 část
více
Veřejná vyhláška
více
Nový informační systém pro občany
více
Vyhláška Obce Lipí o chovu psů a drobného hospodářského zvířectva
více
Obec Lipí na mapovém portálu GEOSENSE
více

Anketa

Chcete strom na nádvoří u restaurace?

ANO
odpověď ANO (78%)
78%
NE
odpověď NE (22%)
22%